F12-030-MS-TV-S-000-0000-P0

-
Artikelnummer
3787880

Den här artikeln har blivit ersatt utav artikel:3721587

Äldre benämning F12-030-MS-TV-S-000-000-P
Artikelnummer 3787880
Enheten ersattes av 3721587
Tillverkare Parker