Köpvillkor

1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning ifrån oss, t.ex. via www.hydtec.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”), telefon, fax eller e-mail. Det är möjligt för både företag och privatpersoner att göra beställningar. Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

1.2 Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

2. Avtal och beställning
2.1 För att kunna göra ett köp måste du acceptera Villkoren. Kund som har beställt via telefon, fax eller e-mail kommer att få Villkoren skickade till sig tillsammans med orderbekräftelsen. Om Kunden inte snarast invänder mot Villkoren kommer Kunden anses ha accepterat Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa dem för egen räkning. Om du företräder ett företag accepterar du Villkoren även för företagets räkning och garanterar att du har behörighet att godkänna dessa villkor samt de köp du gör för detta företags, d.v.s. Kundens räkning. I samband med din beställning kan du även godkänna Hydtec:s behandling av dina personuppgifter i enlighet med Hydtec:s integritetspolicy.

2.2 Vid beställning ingås avtal mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag du representerar) och Hydtec Sweden AB (”Hydtec”). Vid beställning skickar Hydtec en orderbekräftelse till Kunden. Hydtec förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du uppgett felaktiga personuppgifter).

3. Produktinformation m.m.
3.1 Hydtec reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Hydtec har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer Hydtec meddela Kunden detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Hydtec fortsätter med beställningen.

3.2 Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal produkter du erhåller eller produktens exakta utseende, funktioner eller ursprung. Hydtec ansvarar inte för information som kommer från en tredje part

3.3 Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Hydtec.

4. Priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

4.2 Samtliga priser anges i svenska kronor och kan visas antigen exklusive moms eller inklusive moms beroende på vad Kunden väljer. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Det tillkommer inte fakturerings- eller expeditionsavgifter på Kundens köp.

4.3 Kunden kan betala sitt köp genom faktura. När du ansöker om att bli fakturakund utför vi sedvanlig kreditupplysning. Din uppgivna leverans- och fakturaadress måste vara samma som din folkbokföringsadress (privatperson) eller adress på bolagsverket (företag).

4.4 Om Kund som är ett företag har särskilda krav på att viss information ska anges på fakturan för att genomföra betalning, exempelvis referens i form av beställarens namn eller kostnadsställe, ansvarar Kunden för att lämna sådan information till Hydtec vid beställning. Kunden kan inte neka betalning av faktura från Hydtec med hänvisning till att fakturan saknar viss information om inte Kunden lämnat denna information till Hydtec.

5. Kampanjer och erbjudanden
Hydtec kan från tid till annan erbjuda kampanjer som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängt öppet köp. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Hydtec i samband med kampanjen. Hydtec förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport
6.1 Frakt tillkommer vid beställning om inte annat framgår av Hydtec:s fraktvillkor.

6.2 Den förväntade leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Om Kunden har beställt en vara som är tillfälligt slut eller är en beställningsvara är leveranstiden längre.

6.3 Om det uppstår några problem som fördröjer leveransen får Kunden meddelande om detta. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar utöver utlovad leveranstid och förseningen inte beror på Kunden har Kunden rätt att häva köpet.

6.4 Kunden ska, beroende på vald betalnings- och leveranslösning, lösa ut, hämta eller ta emot sitt paket enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Hydtec eller fraktbolaget. Vid leverans ska Kunden kunna uppvisa giltig legitimation.

6.5 För ej utlösta paket debiteras beställaren våra utlagda kostnader, dock lägst 300:- exklusive moms.

7. Ångerrätt
7.1 Vid köp på distans av dig som är konsument gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Hydtec har valt att erbjuda även företagskunder ångerrätt i enlighet med denna punkt 7. I relation till företagskunder föreligger dock vissa särskilda villkor för att få utöva ångerrätt enligt denna punkt. Vad som sägs om ”du” nedan gäller alltså även Kund som är företag.

7.2 Ångerrätt innebär att du som Kund har rätt att ångra ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person, tagit emot den beställda produkten (ångerfristen), se vidare nedan.

7.3 Om du vill ha rätt till full återbetalning för produkten om du ångrar ditt köp får du inte hantera produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Skulle du hantera produkten utöver detta har Hydtec rätt att göra ett värdeminskningsavdrag som motsvarar vad produkten minskat i värde på grund av sådan hantering, se vidare under punkt 7.9 nedan.

7.4 Ångerrätten gäller inte för följande typer av produkter:
(a) en produkt vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som Hydtec inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen;
(b) en produkt som tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel; eller
(c) en produkt som till sin natur är sådan att den efter leverans sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas från varandra.
I samband med en beställning av produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta.

7.5 En Kund som är ett företag har utöver vad som anges i punkt 7.4 ovan inte rätt att ångra köp av en produkt som Hydtec beställt hem på Kunds begäran och som är utanför Hydtec:s ordinarie sortiment.

7.6 Om du vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Hydtec. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att kontakta Hydtec:s kundservice. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vid köp av flera produkter, vilka produkter du önskar ångra köp av i meddelandet.

7.7 För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du sänder ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen löpt ut.

7.8 Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten och ansvarar för produktens skick efter det att du har mottagit produkten samt under returfrakten. Hydtec kräver att Kund som är ett företag skickar produkten väl emballerad och i originalkartong. För Kund som är konsument är detta dock endast en rekommendation. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Hydtec.

7.9 När du utövar din ångerrätt kommer Hydtec betala tillbaka det belopp som du betalat för den ångrade produkten. På det belopp som ska återbetalas har Hydtec rätt att dra av en summa motsvarande produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde. Detta gäller endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.10 Hydtec betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Hydtec tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Hydtec får dock vänta med återbetalningen tills Hydtec tagit emot produkten eller du har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde, om inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Öppet köp och bytesrätt
8.1 Utöver ångerrätten enligt punkt 7 ovan erbjuder Hydtec alltid öppet köp och/eller bytesrätt vid köp av varor på Webbplatsen enligt följande:
Fri returrätt upp till 90 dagar (utan avdrag).

8.2 För att en retur enligt denna punkt 8 ska accepteras ska varan vara oanvänd. Vidare ska returen vara föranmäld till Hydtec:s kundtjänst. Vid utövande av ångerrätt gäller dock reglerna enligt punkt 7 ovan.

8.3 Om returen beror på att Hydtec har levererat fel vara står Hydtec returfraktkostnaden. Om returen beror på Kunden, oavsett orsak, har Hydtec rätt att göra ett returavdrag för Hydtec:s frakt- och hanteringskostnader.

8.4 Om Kunden returnerar en vara och returen inte utgör utövande av ångerrätt enligt punkt 7 ovan ska en Kund som är konsument returnera varan med PostNord MyPack Collect och en Kund som är ett företag returnera varan med PostNord Parcel.

9. Reklamation
9.1 Du som är konsument har alltid rätt att reklamera fel i varor inom tre år från det att du mottog varan. En Kund som inte är konsument har alltid rätt att reklamera fel i varor inom två år från det att varan mottogs. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara skall så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta Hydtec. För att vara giltig måste reklamationen göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid.

9.2 Vi rekommenderar att reklamationer görs enligt det tillvägagångssätt som anges på Webbplatsen. Hydtec står får returfrakten för godkända reklamationer.

9.3 När Hydtec fått tillbaka reklamerad vara och konstaterat att reklamationen är giltig i enlighet med gällande lag ersätter Hydtec varan eller avhjälper felet. Hydtec strävar efter att avhjälpa fel eller skicka ut ny vara inom 30 dagar från det att Hydtec mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Hydtec förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

9.4 Extern bedömning. Gällande reklamationsärende där undersökning krävs av tredje part. Vid icke godkänd reklamation debiteras Kund för kostnad av detta. Vid godkänd reklamation står Hydtec för denna kostnad.

10. Garanti
10.1 Vi lämnar 1 års garanti på våra produkter från leveransdatum.
Garantianspråk gäller inte:
· om varorna inte undersökts och jämförts med de gamla delarna.
· på rena slitagedelar.
· om varan monteras felaktigt.
· om ingrepp gjorts på felaktig vara utan vårt medgivande.

Vi accepterar inte kostnader:
· för montering/demontering av felaktig vara.
· för reparation på annan verkstad.
· eventuella följdkostnader orsakade av den felaktiga varan.
· för produktionsbortfall eller maskinstillestånd

11. Kunduppgifter och kundkonto m.m.
11.1 Hydtec är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om hur Hydtec hanterar dina personuppgifter finner du i Hydtec:s integritetspolicy som du också kan godkänna i samband med köp och som finns på Webbplatsen.

11.2 Du som är registrerad kund hos Hydtec åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Hydtec om det kan misstänkas att obehörig känner till Kundens lösenord.

11.3 Om Hydtec misstänker att ett kundkonto eller inloggningsuppgifter missbrukas eller användandet annars bryter mot Villkoren har Hydtec rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. Hydtec har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

12. Ändring av Villkoren
Hydtec förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Hydtec har informerat Kunden om ändringarna.

13. Tillämplig lag och tvist
13.1 Vid eventuell tvist med Kunder som är konsumenter följer Hydtec beslut från Allmänna Reklamationsnämnden. Allmänna Reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan: www.arn.se, eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Kund som är konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via: ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, med undantag för vad som anges under stycket ovan, avgöras av allmän domstol.

Villkoren fastställdes av Hydtec Sweden AB den 15 december 2020.