Konstruktion

Konstruktion

Vi konstruerar, tillverkar och driftsätter hydraulsystem. Nedan ser ni några av våra referensprojekt. 

MACGREGOR

Hydtec utvecklar och tillverkar i samarbete med MacGregor en ny modern mobilenhet för flushning, provtryckning och manövrering av hydraulisk utrustning. Enheten är mycket kompakt och helt konstruerad i 3D miljö för att möjliggöra montage och senare underhåll.

McGregor

POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET

HydTec utvecklade i nära samarbete med polarforskningssekretariatet en mobil radiostyrd krananläggning för tjänstgöring i arktiska klimat till lyft och hantering av forskningsutrustning. I projektet ingick design av el, stål och hydraulsystem följt av tillverkning. Projektet avslutades med FAT och driftsättning ombord den svenska isbrytaren ODEN.

Polarforskningssekretariatet

TARBIT SHIPPING

HydTec anlitas till utveckling och integration av ett nytt kompakt hydraulsystem för att ersätta elektrisk drift till hydraulisk drift och därigenom säkerhetsställa applikationens funktion i en mycket utsatt miljö där föregående system ej fungerat tillfredställande ombord.

Tarbit_shipping

DAPHNE TECHNOLOGY

HydTec tar fram tre kompletta enheter som ingår i en betydligt större pilotanläggning där svenska ingenjörer tillsammans med schweiziska forskare utvecklar och testar framtidens avgasreningsanläggningar till fartygsindustrin.

Daphne

SJÖFARTSVERKET, M/S SVEA, FORSKNINGSFARTYG

Ombord på M/S SVEA, FORSKNINGSFARTYG tar HydTec tillsammans med besättningen fram tekniska lösningar för att förfina körsekvenser av lasthanteringsutrustningen.

Svea

TROLLHÄTTANS ENERGI

I nära samarbete med personalen på Trollhättans Energi utvecklade HydTec en komplett radiostyrd anläggning för provtagning av ankommande flis till fjärrvärmeverket. Projektet innefattade kollaboration med sakkunniga individer och leverantörer inom flera andra yrkeskategorier. Anläggningen provkördes till fullo i HydTec’s lokaler där även FAT utfördes före montage i Trollhättan.

trollh_ttans-energi

WALLENIUS

Utveckling och produktion av ett antal mobila hydraulsystem för integration ombord på RoRo fartyg med syfte att manövrera radiomasterna vid passage under broar. Systemet designades och tillverkades med högt säkerhetstänk då en felande mast skulle orsaka kostsamt driftstopp.

Wallenius

ÄNGELHOLMS FÖRENINGSHAMN

Ängelholms Föreningshamn gav Hydtec förtroendet att uppgradera deras maskin för hantering av fritidsbåtar med helt nytt hydraulsystem och radiostyrning. Här tog HydTec fram ett helt applikations anpassat och delvis mycket komplext system för maskinstyrning, målet var att konstruera systemet så att det är enkelt att hantera, driftsäkert och på samma mycket säkert för omgivningen. Systemet testades och trimmades in på HydTec före installation.

_ngelholm